เจ้ามิกกี้เม้า  ยอดพม่าตัวชนะล้านล่าสุดของจักริน ลูกเหล่าที่ ออกแข้งให้คนทั้งสนามเห็นขึ้นพลังแข้ง แข้งลึก ทางชนดี ตามสไตล์ จักรินฟาร์ม

ทุกผลงาน เป็นเครื่องการันตีว่า ไก่จักริน ใช้ชนได้จริง